elproj teknik AB

Vi är ett konsultföretag som erbjuder projektledning, utredningar, projektering, automation/IT och driftsättning. Vår verksamhet bedrivs inom branscher som kärnkraft-, fordons-, och tillverkningsindustri samt offentlig verksamhet.

solar

Energi

elproj teknik erbjuder tjänster inom alla led av energiförsörjningskedjan; från produktion via distribution till förbrukning inom elnät.

Många uppdrag handlar om att modernisera och effektivisera befintliga anläggningar åt energibolag. Vi arbetar med utredning, projektledning, automation och konstruktion för att effektivisera processer och öka säkerheten inom exempelvis befintliga kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar.

Vi har lång erfarenhet av att leverera tjänster och projekt till kärnkrafskunder.

bygg

Bygg & fastighet

elproj teknik arbetar med både ombyggnation och nyproduktion av exempelvis affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, bostäder och industrier. Vi finns även med i tidiga skeden när nya områden ska exploateras.

Uppdragen omfattar projektledning och projektering. Vi finns med som rådgivare i olika faser av ett projekt och hjälper även våra kunder med kontroll och besiktning av färdigbyggda fastigheter.

Tjänsteutbudet är brett med alltifrån el&tele-projektering till styrregler och kommunikationsteknik. Ett växande område är fastighetsautomation med tex. KNX lösningar för att minska energianvändningen i fastigheter. Vi arbetar även med uppdrag inom kraftförsörjning och belysning samt tar fram lösningar för larmsystem och brandsäkerhet.

PLC

Automation/IT

Industriell digitalisering 4.0

En ökad digitalisering ger nya möjligheter att utveckla en smart och kostnadseffektiv produktion. Den nya tekniken skapar såväl möjligheter till effektivare processer med högre kvalitet men också möjligheter att bli en ännu attraktivare arbetsgivare.

Den uppkopplade fabriken

Den tekniska grunden erhålls genom intelligenta, digitala nätverkssystem som kommer att möjliggöra i stort sett självstyrande produktionsprocesser. I den värld vi möter i den fjärde industriella revolutionen kommer människor, maskiner, utrustning, logistiksystem och produkter kommunicera och samarbeta med varandra direkt.

elproj teknik har kunskap om möjligheter och utmaningar med den nya tekniken inom industrin som kan ge;

  • Höjd kvalité
  • Höjd produktivitet
  • Minskat svinn/förluster/stillestånd
  • Prediktivt underhåll
  • Bättre kontroll

turbine

Industri

Vi har mångårig erfarenhet av projektera, driftsätta och utföra el & automationsunderhåll inom industrianläggningar.

Genom processteknisk kunnande och erfarenhet från fordonsindustri erbjuder vi tjänster såsom projektledning, systemering/programmering samt el- och instrumentprojektering.

Process och fordonsanläggningar innehåller utrustning som kräver kontinuerlig översyn för att de ska fungera korrekt och med rätt noggrannhet. Med vår kompetens inom elanläggningar, robotar, instrumentering och kringutrustning hjälper vi dig med driftsättning, felsökning, förebyggande- och avhjälpande underhåll.

Vilka är vi?

elproj teknik AB erbjuder konsulttjänster inom elkraft, automation och installationsprojektering.

Vi är ett kunskapsorienterat företag där kunden är i fokus. Våra medarbetare försöker alltid att finna den bästa lösningen för kunden i våra uppdrag.

Individuella utvecklingsplaner säkerställer att personliga egenskaper och visad förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter alltid är aktuell. Utvecklingsplanen anpassas till den tekniska utvecklingen och marknadens produkter samt tekniska hjälpmedel i den egna verksamheten.

För att säkerställa rätt kvalitet i uppdragen används vårt processbaserade verksamhetssystem enligt standarden Kvalitetsledningssystem ISO 9001 och Miljöledningssystem 14001.

0
Konsulter
0
+
Levererade projekt

Vi levererar

Med rätt kvalité

Leverans sker genom att interna ledningsprocesser följs och med ett sunt förnuft. Kundens förväntningar ska infrias eller överträffas.

I tid

Vi lovar att leverera enligt överenskommen tidsplan och omfattning som fastställs i början av projekten.

Till rätt kostnad

Genom att få rått förutsättningar från kund så kommer kostnaden vara anpassad till den beskrivna omfattningen.

Huvudkontor

elproj teknik AB
Båtgatan 3
572 57 Oskarshamn

Filial

elproj teknik AB
Flöjebergsgatan 20B
431 37 Mölndal

Filial

elproj teknik AB
Kungsgatan 5
432 45 Varberg

Referenser

Kontakta oss!

Vi ser fram emot ett samarbete!

Kontakta oss för vidare information hur vi kan starta ett samarbete.

Adress huvudkontor

Båtgatan 3
572 57 Oskarshamn

E-post

kontakt@elproj-teknik.se

Telefon

+46 (0)491 76 82 50