Ramavtal med Fortum AB

Företaget har tecknat ramavtal med Fortum Power & Heat AB avseende projektledning, utredning, konstruktion och planering. Avtalet gäller fram till 2015/04/01 med möjlighet till ytterligare förlängning.

Julklapp till Musikhjälpen

På årets julfest skänkte anställda pengar till Musikhjälpen för att alla barn i slummen skall ha rätt till rent vatten.  Företaget skänker motsvarande summa som anställda samlade in. Pengarna kan bl.a. räcka till att 200  familjer får rent vatten under en dag eller material till 1250 meter vattenledning.

Ramavtal tekniska konsulttjänster-EL

Företaget har tecknat ramavtal med hyresbostäder i Norrköping AB. Uppdragen kommer att omfatta projektledning, utredning och konstruktion. Avtalet löper över 2 år med möjlighet till förlängning.

Ramavtal tekniska konsulttjänster inom kärnkraftsteknik

Företaget har ingått avtal med ONE Nordic AB avseende konsulttjänster inom kärnkraftsteknik.

Nytt uppdrag hos Trafikverket

Företaget har vunnet upphandling projekteringsledning till projekt BEST, Södertälje dubbelspår. Uppdraget sträcker över 1 år (1+1).

Page 4 of 7« First...«23456»...Last »