Digitaliseringsprojekt

Företaget kommer att genomföra en modernisering av företags IT-miljö under 2018. Det innebär att nyttja digitala tjänster över internet istället för att investera i egen utrustning lokalt.  Det innebär åtkomst till informationen oavsett geografisk plats och en centraliserad administration av hela IT-miljön. Projektet är medfinansierat av EU:s strukturfond.

Comments are closed.