Ramavtal med Kalmar Läns Landsting

Företaget är stolta över att vunnet upphandling för projektering av el, tele och larm till Kalmar Läns Landsting, bygg och fastigheter. Avtalet gäller under 4 år, från och med 1 november 2016 till och med 31 oktober 2020.

Comments are closed.