Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB
Projekteringsledning för process-, elkraft- och kommunikationssystem i projekt INKA, inkapslingssta[...]

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB

Projekteringsledning för process-, elkraft- och kommunikationssystem i projekt INKA, inkapslingsstation för utbränt kärnbränsle.
Delprojektledning, konstruktion, montage och provningsledning i projekt  CANS, nytt områdesskydd.

Comments are closed.