ALSTOM Power
Konstruktion av instrument och kontrollutrustning, revisionsarbete avseende El coh I&C vid kraftvär[...]

ALSTOM Power

Konstruktion av instrument och kontrollutrustning, revisionsarbete avseende El coh I&C vid kraftvärmeverket i Cottbus, Tyskland.

System- ock detaljkonstruktion i turbinsystem, projekt PULS (effekthöjning på reaktor 3, OKG)

Comments are closed.